Ebben a böngészőben nem működik JavaScript! Ez megjelenési, esetleg működési zavarokat okozhat!
Cikkek/Asztrológia/Bolygók

Bolygók

A bolygók sorrendje a Naprendszerben:

a bolygók sorrendje a Naprendszerben Nap - Merkúr - Vénusz - Hold - Föld - Mars - Jupiter - Szaturnusz - Uránusz - Neptun - Plútó

Az asztrológiában mindezeket az égitesteket bolygóknak nevezzük beleértve a Napot (állócsillag) és a Holdat is. A Nap és a Hold Földről nézve ugyanúgy változtatják helyüket a zodiákus jelekben, mint a többi valóságos bolygó.


Nap

Nap Átmérője: kb. 1, 4 millió km
Felületi hőmérséklete: 5800 K
Földhöz viszonyított tömege: 333000
Sűrűsége: 1, 41 g/kcm
Tengelyforgási ideje az Egyenlítőn 25 nap
Napi átlagos haladási sebessége: 0°59'
Uralkodó bolygója az OROSZLÁN jegynek.

Asztrológiai jellemzői:

Mindannyiunk horoszkópjában jelöli egyrészt önmagunkat, a horoszkóp tulajdonosát. Másrészt jelöli a férfiakat, különösen az édesapát. A Nap a legfontosabb égitestünk, a naprendszer központja. Jelképezi a központiságot és azt, ami számunkra a legfontosabb: az életet, a vitalitást és az energiát. Jelképezi még a tudatot, életerőt, önmegvalósítást, vezetői tehetséget, melegséget, önbecslést, magabiztosságot, önelégültséget, határozottságot, méltóságot, tekintélyt, nyíltságot, őszinteséget, az alkotni vágyást és az alkotó kreativitást.

Rossz kozmikus helyzetben álló Napnál a szülött túlbecsüli saját lehetőségeit, túl nagy az önbizalma, vagy éppen kisebbségi érzései lehetnek, akaratgyenge, gőgös, uralkodni vágyó, nagyképű.

Napja: vasárnap

Színe: sárga, aranysárga, narancssárga

Száma: 1, 4


Merkúr

Merkúr Átmérője: 4 878 km
Földhöz viszonyított tömege: 0, 06
Sűrűsége: 5,44 g/kcm
Távolság a Naptól: 58 millió km
A Nap körüli keringési ideje: 0, 241 év
Tengelyforgási ideje az Egyenlítőn: 59 nap
Napi átlagos haladási sebessége: 1°19'
Uralkodó bolygója a SZŰZ és az IKREK jegyeknek.

Asztrológiai jellemzői:

Jelképezi a kommunikációt mindenféle formában. A Merkúr hatására alakul ki az emberben a beszédkészség, kifejezés, kapcsolatteremtés, értelem, gondolkodás, felfogás, találékonyság, mozgékonyság. Összefüggésben van még az írással, emlékezőképességgel, logikával, mindenféle információval, változatossággal, ügyességgel, tanulással, rövid utazásokkal, testvériséggel, szomszédokkal, gyógyítással.

Rossz kozmikus helyzetben álló Merkúrnál jellemző a megbízhatatlanság, szeszélyesség, feledékenység, árulkodás, pletykálkodás, hűtlenség, rafináltság, gúnyolódás, fecsegés, hajlam csalásra, rágalmázásra.

Napja: szerda

Színe: szürke, tarka

Száma: 5


Vénusz

Vénusz Átmérője: 12 103 km
Földhöz viszonyított tömege: 0, 82
Sűrűsége: 5, 22 g/kcm
Távolság a Naptól: 108, 2 millió km
A Nap körüli keringési ideje: 0, 615 év
Tengelyforgási ideje az Egyenlítőn: 243 nap
Napi átlagos haladási sebessége: 1°15'
Uralja a BIKA és a MÉRLEG jegyeket.

Asztrológiai jellemzői:

A Vénusz az olyan jellegű érzelmeket szimbolizálja, amelyek mögött szép dolgok állnak: harmónia, szeretet, szerelem, szépség, kecsesség, nőiesség, érzékiség, báj. Jelöli az adás és elfogadás képességét, az odaadást, társas hajlamot, kapcsolatokat, diplomáciát, egyensúlyt, tapintatot, szívélyességet, önzetlenséget, kedvességet, szeretetreméltóságot, jó ízlést, esztétikai érzéket, művészet iránti érdeklődést, vagy művészi tehetséget, zenét. A felsoroltakon kívül jelöli még a pénzt, vagyont, értékeket, gazdagságot, termékenységet.
Rossz kozmikus helyzetben jellemző a lustaság, hanyagság, felületesség, kicsapongás, hiúság, kényelem, rossz ízlés, rendetlenség, a külsőségek túlértékelése, birtoklás, féltékenység, tapintatlanság, erkölcstelenség, irigység.

Napja: péntek

Színe: zöld, világos pasztell színek

Száma: 6


Hold

Hold Átmérője: 3476 km
Földhöz viszonyított tömege: 1/81
Sűrűsége: 3,349 g/kcm
Távolsága a földgolyótól: 384 400 km
27,32 nap alatt járja körül a Földet
Napi átlagos haladási sebessége: 13°05'
Uralja a RÁK jegyet

Asztrológiai jellemzői:

A Hold szimbolizálja a nőies analógiákat, az anyaságot, szívélyességet, érzékenységet, érzelmeket, hangulatot, fogékonyságot, lelki indítékokat. A Hold "hatására" alakul ki az emberben a fantázia, a tudatalatti, az emlékezés, a múlthoz való kapcsolódás. Ide tartozik az otthon, családi élet, nevelés, szokások, emésztés, ösztönök, fogamzás, intuíció, romantika, misztikum iránti vonzódás.

Rossz kozmikus helyzetben a szülöttet hiúvá, szeszélyessé, gyerekessé, álmodozóvá, ingataggá, megbízhatatlanná, kiszámíthatatlanná teszi.

Napja: hétfő

Színe: fehér, ezüst, szürke, világoskék

Száma: 2, 7


Föld

Föld A Nap és a Föld közötti átlagos naptávolság: 149,6 millió km
A Nap körüli keringési ideje: 365 nap 5 óra 48 perc
Tengelyforgási idő az Egyenlítőn: 23 óra 56 perc
Tömege: 5974 trillió tonna
Sűrűsége: 5,52 g/kcm


Mars

Mars Átmérője: 6794 km
A Földhöz viszonyított tömege: 0, 11
Sűrűsége: 3, 94 g/kcm
Távolság a Naptól: 228 millió km
Tengelyforgási ideje az Egyenlítőn: 24 óra 37 perc
A Nap körüli keringési ideje: 1, 881 év
Napi átlagos haladási sebessége: 0°38'
Uralkodó bolygója a KOS és a SKORPIÓ jegyeknek.

Asztrológiai jellemzői:

Képviseli az akaratot, energiát, erőt, cselekvést, férfiasságot, kezdeményező készséget, érvényesülési vágyat, hódítást, bátorságot, harciasságot, elszántságot, küzdőképességet, irányítást, lelkesedést, szexualitást.

Rossz kozmikus helyzetben : türelmetlenség, könnyelmuség, hevesség, önzés, agresszió, düh, erőszakosság, vakmerőség, összeférhetetlenség, kicsapongás, vitatkozó, veszekedős természet, céltalanság, tolerancia hiánya.

Napja: kedd

Színe: piros

Száma: 9


Jupiter

Jupiter 2004. 09. 26 - 2005. 10. 26-ig a Mérleg jegyen haladt át
2005. 10. 27 - 2006. 11. 24-ig a Skorpió jegyen haladt át
Átmérője: 142 800 km
Földhöz viszonyított tömege: 317, 8
Sűrűsége: 1,34 g/kcm
A Nap körüli keringési ideje: 11, 862 év
Tengelyforgási ideje az Egyenlítőn: 9 óra 50 perc
Távolság a Naptól: 778 millió km
Állatövi jegyeken (zodiákuson) 11, 9 év alatt jár körbe
Napi átlagos haladási sebessége: 0°05'
Uralkodó bolygója a NYILAS és a HALAK jegyeknek.

Asztrológiai jellemzői:

Optimizmus, nagyvonalúság, bőség, emberszeretet, erkölcs, morális és szociális érzés, becsületesség, nagylelkűség, hit, jólét, jóakarat, kiterjedés, bölcsesség, igazságosság, törvénytisztelet, megbízhatóság, kiteljesedés, hosszú távú utazások, filozófiai, pedagógiai képességek. Szimbolizálja a Fortuna Majort, a Nagy Szerencse bolygóját és azt is, hogyan tudunk mások felé és önmagunk felé elfogadóan viselkedni.

Rossz kozmikus helyzetben: elbizakodottság, képmutatás, mértéktelenség, kapzsiság, pazarlás, túlzott kockázatvállalás, lustaság, önelégültség, intolerancia, öndicsőítés.

Napja: csütörtök

Színe: bíborvörös

Száma: 3


Szaturnusz

Szaturnusz 2003. 06. 04. - 2005. 07. 16-ig a Rák jegyen haladt át
2005. 07. 17. - 2007. 09. 02-ig az Oroszlán jegyen haladt át
Átmérője: 120 000 km
Földhöz viszonyított tömege: 95
Távolság a Naptól: 1427 millió km
Nap körüli keringési ideje: 29, 458 év
Tengelyforgási ideje az Egyenlítőn: 10 óra 14 perc
Állatövi jegyeken (zodiákuson) 29, 5 év alatt jár körbe
Napi átlagos haladási sebessége: 0°04'
Uralkodó bolygója a BAK és a VíZÖNTŐ jegyeknek

Asztrológiai jellemzői:

Ellentétpárja a Jupiternek. Ő az Infortuna Major, a nagy szerencsétlenség bolygója. Szaturnusz a karmát jelképező égitest. Szimbolizálja azokat a nehézségeket, amelyeket el kell viselnünk ebben az életben. Jelöli az elmúlást, halált, beszűkülést, nehézségeket, megpróbáltatásokat, szomorúságot, félelmet, depressziót, mélységet, sötétséget, árnyékot, és mindent, ami ellentétbe kerül velünk. (Ahhoz, hogy felfedezzük a fényt, meg kell ismernünk a sötét oldalt is.)

A Szaturnusz jelentései közé tartoznak még a fegyelem, felelősség, kötelezettség, kötöttség, rend, bölcsesség, öregkor, tekintély, következetesség, kitartás, türelem, takarékosság, óvatosság, megbízhatóság, stabilitás, komolyság, koncentráló képesség, szorgalom, jog, törvény, rend, lelkiismeret. Jelöli az ősöket, főképp az apát. Tanít az óvatosságra, felelősségre és az alázatra. Helyzete a horoszkópban megmutatja, hogy milyen módon fejezzük ki önmagunkat a fájdalmakból tanulva.

Rossz kozmikus helyzetben : pesszimizmus, mogorvaság, merevség, keményszívűség, gátlás, elszigetelődés, kisebbségi komplexus, önzés, fukarság, félelem, bizalmatlanság, ridegség, szegénység, sikertelenség, magány, bűntudat, bukás, zuhanás.

Napja: szombat

Színe: fekete, szürke

Száma: 8, 15


Uránusz

Uránusz 2003. 12. 31 óta a Halak jegyében tartózkodik
Felfedezője: Herschel, 1781. 03. 13-án
Átmérője: 52 400 km
Tömege: 14, 5
Sűrűsége: 1,41 g/kcm
Távolság a Naptól: 2870 millió km
A Nap körüli keringési ideje: 84, 022 év
Tengelyforgási ideje az Egyenlítőn: 10 óra 48 perc
Állatövi jegyeken (zodiákuson) 84 év alatt jár körbe
Napi átlagos haladási sebessége: 0°03'
Uralkodó bolygója (másodlagosan) a Vízöntő jegynek

Asztrológiai jellemzői:

A váratlan, gyors, villámcsapásszerű változásokat, lázadást szimbolizálja. A függetlenség, szabadság megtestesítője. Képviseli az eredetiséget, egyediséget, éleselméjűséget, zsenialitást, feltaláló szellemet, rendkívüliséget, különcséget. Hirtelen felismeréseket, áttöréseket, ötleteket hoz. Kapcsolódik az asztrológiával, a technológiával és az elektromossággal.

Jellemzői rossz kozmikus helyzetben : forradalom, lázadás, dacosság, ellenállás, katasztrófa, hirtelenség, káosz, kiszámíthatatlanság, nyugtalanság, túlfeszítettség.

Színe: sötétkék, lila és viola


Neptun

Neptun Felfedezője: Galle, 1846. 09. 23-án
A Nap körüli keringési ideje: 164,771 év
Tengelyforgási ideje az Egyenlítőn: 15 óra 40 perc
A Földhöz viszonyított tömege: 17,3
Sűrűsége: 1,88 g/kcm
Napi átlagos haladási sebessége: 0°02'
A Neptunuszt a HALAK jegyhez sorolták.

Asztrológiai jellemzői:

Titokzatosság, kifinomultság, fantázia, képzelőerő, misztikum, spiritualitás, mély élmények, univerzális szeretet, erős fogékonyság. Kapcsolódik a tudattalannal, a megérzésekkel. Adhat jó művészi érzéket és inspirációt.

Rossz kozmikus helyzetben: irrealitás, félrevezetés, félreértés, csalódás, csalás, valóság előli menekülés, illúziók, hallucinációk, kábítószerek, önámítás, álmodozás, önmagunk feláldozása, megfoghatatlan félelmek, bizonytalanság, zavaros, ködös, átláthatatlan dolgok.

Színe: minden fénylő


Plútó

Plútó Felfedezője: Lowell, 1930. 01. 21.
A Nap körüli keringési ideje: 248,430 év
Tengelyforgási ideje az Egyenlítőn: 153 óra
A Földhöz viszonyított tömege: 0,1
Sűrűsége: 5 g/kcm
Napi átlagos haladási sebessége: 0°00,6'

A Plútó (és a Mars) a SKORPIÓ jegy ura.

Asztrológiai jellemzői:

Átalakulás, gyökeres változás, regenerálódás, tudatalatti, titkok. Analóg az elmúlással és az újjászületéssel. Válsághelyzeteket, katasztrófákat, robbanást, rombolást, erőszakot, önpusztító magatartást, manipulációt szimbolizál.Összefüggésben van az alvilággal és a túlvilággal. Általában az ellentéteket szimbolizálja: építés-rombolás, születés-halál. (Ahhoz, hogy valami új dolog szülessen, valaminek el kell múlnia, meg kell "halnia").

Carysma
nyitólap | oldaltérkép | linkcsere | linkajánló | a lap elejére