bolygók sorrendje

Bolygók sorrendje

Nap – Merkúr – Vénusz – Hold – Föld – Mars – Jupiter – Szaturnusz – Uránusz – Neptun – Plútó

Az asztrológiában mindezeket az égitesteket bolygóknak nevezzük beleértve a Napot (állócsillag) és a Holdat is. A Nap és a Hold Földről nézve ugyanúgy változtatják helyüket a zodiákus jelekben, mint a többi valóságos bolygó.

NAP

NAP

Napja: vasárnap

Színe: sárga, aranysárga, narancssárga

Száma: 1, 4

Átmérője: kb. 1, 4 millió km

Felületi hőmérséklete: 5800 K

Földhöz viszonyított tömege: 333000

Sűrűsége: 1, 41 g/kcm

Tengelyforgási ideje az Egyenlítőn 25 nap

Napi átlagos haladási sebessége: 0°59′

Uralkodó bolygója az OROSZLÁN jegynek.

Asztrológiai jellemzői:

Mindannyiunk horoszkópjában jelöli egyrészt önmagunkat, a horoszkóp tulajdonosát. Másrészt jelöli a férfiakat, különösen az édesapát. A Nap a legfontosabb égitestünk, a naprendszer központja. Jelképezi a központiságot és azt, ami számunkra a legfontosabb: az életet, a vitalitást és az energiát. Jelképezi még a tudatot, életerőt, önmegvalósítást, vezetői tehetséget, melegséget, önbecslést, magabiztosságot, önelégültséget, határozottságot, méltóságot, tekintélyt, nyíltságot, őszinteséget, az alkotni vágyást és az alkotó kreativitást.

Rossz kozmikus helyzetben álló Napnál a szülött túlbecsüli saját lehetőségeit, túl nagy az önbizalma, vagy éppen kisebbségi érzései lehetnek, akaratgyenge, gőgös, uralkodni vágyó, nagyképű.

MERKÚR

Merkur

Napja: szerda

Színe: szürke, tarka

Száma: 5

Átmérője: 4 878 km

Földhöz viszonyított tömege: 0, 06

Sűrűsége: 5,44 g/kcm

Távolság a Naptól: 58 millió km

A Nap körüli keringési ideje: 0, 241 év

Tengelyforgási ideje az Egyenlítőn: 59 nap

Napi átlagos haladási sebessége: 1°19′

Uralkodó bolygója a SZŰZ és az IKREK jegyeknek.

Asztrológiai jellemzői:

Jelképezi a kommunikációt mindenféle formában. A Merkúr hatására alakul ki az emberben a beszédkészség, kifejezés, kapcsolatteremtés, értelem, gondolkodás, felfogás, találékonyság, mozgékonyság. Összefüggésben van még az írással, emlékezőképességgel, logikával, mindenféle információval, változatossággal, ügyességgel, tanulással, rövid utazásokkal, testvériséggel, szomszédokkal, gyógyítással.

Rossz kozmikus helyzetben álló Merkúrnál jellemző a megbízhatatlanság, szeszélyesség, feledékenység, árulkodás, pletykálkodás, hűtlenség, rafináltság, gúnyolódás, fecsegés, hajlam csalásra, rágalmazásra.

VÉNUSZ

Vénusz

Napja: péntek

Színe: zöld, világos pasztell színek

Száma: 6

Átmérője: 12 103 km

Földhöz viszonyított tömege: 0, 82

Sűrűsége: 5, 22 g/kcm

Távolság a Naptól: 108, 2 millió km

A Nap körüli keringési ideje: 0, 615 év

Tengelyforgási ideje az Egyenlítőn: 243 nap

Napi átlagos haladási sebessége: 1°15′

Uralja a BIKA és a MÉRLEG jegyeket.

Asztrológiai jellemzői:

A Vénusz az olyan jellegű érzelmeket szimbolizálja, amelyek mögött szép dolgok állnak: harmónia, szeretet, szerelem, szépség, kecsesség, nőiesség, érzékiség, báj. Jelöli az adás és elfogadás képességét, az odaadást, társas hajlamot, kapcsolatokat, diplomáciát, egyensúlyt, tapintatot, szívélyességet, önzetlenséget, kedvességet, szeretetreméltóságot, jó ízlést, esztétikai érzéket, művészet iránti érdeklődést, vagy művészi tehetséget, zenét. A felsoroltakon kívül jelöli még a pénzt, vagyont, értékeket, gazdagságot, termékenységet.

Rossz kozmikus helyzetben jellemző a lustaság, hanyagság, felületesség, kicsapongás, hiúság, kényelem, rossz ízlés, rendetlenség, a külsőségek túlértékelése, birtoklás, féltékenység, tapintatlanság, erkölcstelenség, irigység.

HOLD

Hold

Napja: hétfő

Színe: fehér, ezüst, szürke, világoskék

Száma: 2, 7

Átmérője: 3476 km

Földhöz viszonyított tömege: 1/81

Sűrűsége: 3,349 g/kcm

Távolsága a földgolyótól: 384 400 km

27,32 nap alatt járja körül a Földet

Napi átlagos haladási sebessége: 13°05′

Uralja a RÁK jegyet

Asztrológiai jellemzői:

A Hold szimbolizálja a nőies analógiákat, az anyaságot, szívélyességet, érzékenységet, érzelmeket, hangulatot, fogékonyságot, lelki indítékokat. A Hold „hatására” alakul ki az emberben a fantázia, a tudatalatti, azemlékezés, a múlthoz való kapcsolódás. Ide tartozik az otthon, családi élet, nevelés, szokások, emésztés, ösztönök, fogamzás, intuíció, romantika, misztikum iránti vonzódás.

Rossz kozmikus helyzetben a szülöttet hiúvá, szeszélyessé, gyerekessé, álmodozóvá, ingataggá, megbízhatatlanná, kiszámíthatatlanná teszi.

FÖLD

Föld

A Nap és a Föld közötti átlagos naptávolság: 149,6 millió km

A Nap körüli keringési ideje: 365 nap 5 óra 48 perc

Tengelyforgási idő az Egyenlítőn: 23 óra 56 perc

Tömege: 5974 trillió tonna

Sűrűsége: 5,52 g/kcm

MARS

Mars

Napja: kedd

Színe: piros

Száma: 9

Átmérője: 6794 km

A Földhöz viszonyított tömege: 0, 11

Sűrűsége: 3, 94 g/kcm

Távolság a Naptól: 228 millió km

Tengelyforgási ideje az Egyenlítőn: 24 óra 37 perc

A Nap körüli keringési ideje: 1, 881 év

Napi átlagos haladási sebessége: 0°38′

Uralkodó bolygója a KOS és a SKORPIÓ jegyeknek.

Asztrológiai jellemzői:

Képviseli az akaratot, energiát, erőt, cselekvést, férfiasságot, kezdeményező készséget, érvényesülési vágyat, hódítást, bátorságot, harciasságot, elszántságot, küzdőképességet, irányítást, lelkesedést, szexualitást.

Rossz kozmikus helyzetben : türelmetlenség, könnyelműség, hevesség, önzés, agresszió, düh, erőszakosság, vakmerőség, összeférhetetlenség, kicsapongás, vitatkozó, veszekedős természet, céltalanság, tolerancia hiánya.

JUPITER

Jupiter

Napja: csütörtök

Színe: bíborvörös

Száma: 3

Átmérője: 142 800 km

Földhöz viszonyított tömege: 317, 8

Sűrűsége: 1,34 g/kcm

A Nap körüli keringési ideje: 11, 862 év

Tengelyforgási ideje az Egyenlítőn: 9 óra 50 perc

Távolság a Naptól: 778 millió km

Állatövi jegyeken (zodiákuson) 11, 9 év alatt jár körbe

Napi átlagos haladási sebessége: 0°05′

Uralkodó bolygója a NYILAS és a HALAK jegyeknek.

Asztrológiai jellemzői:

Optimizmus, nagyvonalúság, bőség, emberszeretet, erkölcs, morális és szociális érzés, becsületesség, nagylelkűség, hit, jólét, jóakarat, kiterjedés, bölcsesség, igazságosság, törvénytisztelet, megbízhatóság, kiteljesedés, hosszú távú utazások, filozófiai, pedagógiai képességek. Szimbolizálja a Fortuna Majort, a Nagy Szerencse bolygóját és azt is, hogyan tudunk mások felé és önmagunk felé elfogadóan viselkedni.

Rossz kozmikus helyzetben: elbizakodottság, képmutatás, mértéktelenség, kapzsiság, pazarlás, túlzott kockázatvállalás, lustaság, önelégültség, intolerancia, öndicsőítés.

SZATURNUSZ

Saturnus

Napja: szombat

Színe: fekete, szürke

Száma: 8, 15

Átmérője: 120 000 km

Földhöz viszonyított tömege: 95

Távolság a Naptól: 1427 millió km

Nap körüli keringési ideje: 29, 458 év

Tengelyforgási ideje az Egyenlítőn: 10 óra 14 perc

Állatövi jegyeken (zodiákuson) 29, 5 év alatt jár körbe

Napi átlagos haladási sebessége: 0°04′

Uralkodó bolygója a BAK és a VÍZÖNTŐ jegyeknek

Asztrológiai jellemzői:

Ellentétpárja a Jupiternek. Ő az Infortuna Major, a nagy szerencsétlenség bolygója. Szaturnusz a karmát jelképező égitest. Szimbolizálja azokat a nehézségeket, amelyeket el kell viselnünk ebben az életben. Jelöli az elmúlást, halált, beszűkülést, nehézségeket, megpróbáltatásokat, szomorúságot, félelmet, depressziót, mélységet, sötétséget, árnyékot, és mindent, ami ellentétbe kerül velünk. (Ahhoz, hogy felfedezzük a fényt, meg kell ismernünk a sötét oldalt is.)

A Szaturnusz jelentései közé tartoznak még a fegyelem, felelősség, kötelezettség, kötöttség, rend, bölcsesség, öregkor, tekintély, következetesség, kitartás, türelem, takarékosság, óvatosság, megbízhatóság, stabilitás, komolyság, koncentráló képesség, szorgalom, jog, törvény, rend, lelkiismeret. Jelöli az ősöket, főképp az apát. Tanít az óvatosságra, felelősségre és az alázatra. Helyzete a horoszkópban megmutatja, hogy milyen módon fejezzük ki önmagunkat a fájdalmakból tanulva.

Rossz kozmikus helyzetben : pesszimizmus, mogorvaság, merevség, keményszívűség, gátlás, elszigetelődés, kisebbségi komplexus, önzés, fukarság, félelem, bizalmatlanság, ridegség, szegénység, sikertelenség, magány, bűntudat, bukás, zuhanás.

URÁNUSZ

Uranus

Színe: sötétkék, lila és viola

Felfedezője: Herschel, 1781. 03. 13-án

Átmérője: 52 400 km

Tömege: 14, 5

Sűrűsége: 1,41 g/kcm

Távolság a Naptól: 2870 millió km

A Nap körüli keringési ideje: 84, 022 év

Tengelyforgási ideje az Egyenlítőn: 10 óra 48 perc

Állatövi jegyeken (zodiákuson) 84 év alatt jár körbe

Napi átlagos haladási sebessége: 0°03′

Uralkodó bolygója (másodlagosan) a Vízöntő jegynek

Asztrológiai jellemzői:

A váratlan, gyors, villámcsapásszerű változásokat, lázadást szimbolizálja. A függetlenség, szabadság megtestesítője. Képviseli az eredetiséget, egyediséget, éleselméjűséget, zsenialitást, feltaláló szellemet, rendkívüliséget, különcséget. Hirtelen felismeréseket, áttöréseket, ötleteket hoz. Kapcsolódik az asztrológiával, a technológiával és az elektromossággal.

Jellemzői rossz kozmikus helyzetben : forradalom, lázadás, dacosság, ellenállás, katasztrófa, hirtelenség, káosz, kiszámíthatatlanság, nyugtalanság, túlfeszítettség.

NEPTUN

Neptun

Színe: Minden fénylő

Felfedezője: Galle, 1846. 09. 23-án

A Nap körüli keringési ideje: 164,771 év

Tengelyforgási ideje az Egyenlítőn: 15 óra 40 perc

A Földhöz viszonyított tömege: 17,3

Sűrűsége: 1,88 g/kcm

Napi átlagos haladási sebessége: 0°02′

A Neptunuszt a HALAK jegyhez sorolták.

Asztrológiai jellemzői:

Titokzatosság, kifinomultság, fantázia, képzelőerő, misztikum, spiritualitás, mély élmények, univerzális szeretet, erős fogékonyság. Kapcsolódik a tudattalannal, a megérzésekkel. Adhat jó művészi érzéket és inspirációt.

Rossz kozmikus helyzetben: irrealitás, félrevezetés, félreértés, csalódás, csalás, valóság előli menekülés, illúziók, hallucinációk, kábítószerek, önámítás, álmodozás, önmagunk feláldozása, megfoghatatlan félelmek, bizonytalanság, zavaros, ködös, átláthatatlan dolgok.

PLÚTÓ

Pluto

Felfedezője: Lowell, 1930. 01. 21.

A Nap körüli keringési ideje: 248,430 év

Tengelyforgási ideje az Egyenlítőn: 153 óra

A Földhöz viszonyított tömege: 0,1

Sűrűsége: 5 g/kcm

Napi átlagos haladási sebessége: 0°00,6′

A Plútó (és a Mars) a SKORPIÓ jegy ura.

Asztrológiai jellemzői:

Átalakulás, gyökeres változás, regenerálódás, tudatalatti, titkok. Analóg az elmúlással és az újjászületéssel. Válsághelyzeteket, katasztrófákat, robbanást, rombolást, erőszakot, önpusztító magatartást, manipulációt szimbolizál. Összefüggésben van az alvilággal és a túlvilággal. Általában az ellentéteket szimbolizálja: építés-rombolás, születés-halál. (Ahhoz, hogy valami új dolog szülessen, valaminek el kell múlnia, meg kell „halnia”).

Szerkesztette: Carysma

A tartalom felhasználása előzetes, írásos engedélyhez kötött.