eletfeladat

Életfeladat

Karma szerint a holdcsomópont összekapcsolja a jelenlegi életünket a múltbeli és jövőbeli életünkkel.

Karma

– az ok és okozat törvényét jelenti. Amit az elmúlt életben elmulasztottunk, azt ebben az életben meg kell tanulnunk kiegyensúlyozni.

Akkor vagyunk képesek fejlődni, ha képesek vagyunk megszabadulni a múltbeli terhektől.

Mi a karma?

– A fogalom Ázsiából származik – szanszkrit nyelven tettet, cselekedetet jelent. Minden cselekedet szül egy másikat, minden nap az előző nap eredménye. És ez nem csak az előző inkarnációinkra érvényes, hanem a mindennapjaink cselekedeteivel is új karmát alakítunk a jövőnkre nézve.

„A bolygópályáknak az ekliptikával való metszéspontjait csomópontoknak nevezzük. Az egyes bolygók csomópontjainak az asztrológiában nincs szerepe, a Föld körül keringő, s vele együtt a Napot körüljáró Hold csomópontjait azonban figyelembe veszi az asztrológia.”

(idézet forrása: Dubravszky László Dr. – Eörssy János Dr. „A tradicionális asztrológia tankönyve”).

A leszálló holdcsomópont

Jelképezi az ember múltját és azt, amiket az előző életünk során összegyűjtöttünk, tapasztaltunk, az összes inkarnációink eseményeit.

A felszálló holdcsomópont:

A jövő szimbóluma. Mutatja, hogy ebben az inkarnációban hova tartunk, utal az előttünk nyíló új lehetőségekre, új tapasztalatokra, és arra, mi a feladatunk.

Akkor vagyunk képesek fejlődni és haladni a tökéletesedéshez vezető úton, ha meg tudunk szabadulni a múltbeli terhektől és ha megtanuljuk feladni negatív tulajdonságainkat.

Felszálló holdcsomópont a Kosban

Előző inkarnációban befolyásolható volt, mások elvárásainak akart megfelelni, nem tudott stabil személyiséget kialakítani, döntésképtelenséget hozott magával.

Feladata: Akarat-, öntudat fejlesztése, önálló cselekedetek, elképzelések, határozottság kialakítása. Felvállalni a felelősséget és saját döntéshozatal fejlesztése.

Felszálló holdcsomópont a Bikában

Ezzel a holdcsomópont állással az ember előző élete során legalább egyszer találkozhatott az élet legsötétebb oldalával és megjárhatta a poklok útját. Megtapasztalhatta a bűnözést, de dolga lehetett a boszorkánysággal, vagy a fekete mágiával. Előző életében erős szexuális ösztön hajtotta, ebben az életében feladata, hogy a szenvedélyét és hatalomvágyát visszaszorítsa, meg kell tanulnia, hogy az erejét ne pazarolja értéktelen és értelmetlen feladatokra, és másoknak szilárd támasza legyen. A túlzott anyagiasságtól, ragaszkodástól kell megszabadulnia.

Felszálló holdcsomópont az Ikrekben

Szétszórtságot, kapkodást hozott magával, amiből kifolyólag semmit nem tud teljes mértékben befejezni. Gondolatai, cselekedetei, ismeretei felületesek. Meg kell tanulnia egy dologra összpontosítani. Korábbi tapasztalataiból hiányzott belőle az együttműködés és a tapintat, ezért az önkritika gyakorlása, mások tanácsaira hallgatása, folyamatos tanulás, ismeretszerzés is feladatai közé tartoznak. Meg kell tanulnia, milyen az élet mások szemén át nézve. Képességei fejlesztésében a realitás kell, hogy vezesse.

Felszálló holdcsomópont a Rákban

Más források és állítások szerint akinek Rákban áll a felszálló holdcsomópontja, (leszálló holdcsomó a Bakban) – nagyon öreg lélek inkarnálódásról van szó.

Nagy hatalommal és tekintéllyel rendelkezett, ezért a mostani életében nem érti, miért nem tisztelik annyira, mivel ehhez volt hozzászokva.

Ebben az életében meg kell tanulnia az alázatot, bocsánatot kérni abban az esetben, amikor nincs igaza. Meg kell szabadulnia a Bak-féle érzelmi hidegségétől, hogy átvegye a női szerepet. Feladata az érzelmi élet felépítése, az emberség és a hatalom összhangba hozása. Felelősséget kell felvállalnia a családjáért. Feladata, hogy másokról gondoskodjon.

Felszálló holdcsomópont az Oroszlánban

Ebben a jegyben a holdcsomópont jelképezi az akarati küzdelmet. Feladata, hogy fejlessze kreativitását, és hogy felismerje, milyen erővel rendelkezik. Mivel nincs, akire támaszkodhat, egyedül kell megbirkóznia a nehézségekkel.

Az előző életben nem kötődött senkihez, teljes függetlenség jellemezte.

Barátságosságot, korrektséget, másokon való segíteni akarást hozott magával.

Feladata, hogy erős, határozott személyiséggé váljon és hogy vezesse a közösséget. Célirányossá kell válnia.

Felszálló holdcsomópont a Szűzben

Előző életét valamilyen módon magányban, kórházban, kolostorban, vagy börtönben tölthette. Ebből kifolyólag nagy az együttérzése mások iránt, a szolgálatnak kell áldoznia életét.

Feladata a rendszeresség elsajátítása. Le kell győznie régi hiedelmeit, mert azok akadályozzák legjobban a mostani fejlődésében. Legnagyobb feladata, hogy megtanuljon nemet mondani és legyen véleménye, tartása. Az önbizalma kiépítésén is kell sokat munkálkodnia.

Felszálló holdcsomópont a Mérlegben

Előző inkarnációban nagy hangsúlyt helyezett a versengésre és arra, hogy mindenben az első legyen. Erős önállóság volt rá jellemző és sok jó és rossz döntést hozott. Figyelmen kívül hagyta mások érdekeit.

Ezekről le kell mondania és meg kell tanulnia az alkalmazkodást, mások érdekei figyelembevételét.

Feladata a harmónia megteremtése, a párkapcsolatba, vagy a közösségbe való beilleszkedés.

Felszálló holdcsomópont a Skorpióban

Erős a biztonság iránti igénye, nehezen tudja elengedni a dolgokat, nagy a múlthoz való ragaszkodása. Igénye, hogy tekintélyt és tiszteletet vívjon ki magának. Állandó félelemben érzi magát, nehogy tévedjen, ezért minden áron a sikerre törekszik.

Feladata, hogy feloldja magában a görcsös ragaszkodást. A változásokkal kell megtanulnia együtt élni, ellenkező esetben a sors hoz olyan helyzeteket, ahol szinte mindent el kell veszítenie ahhoz, hogy meg tudjon szabadulni a múlttól.

Felszálló holdcsomópont a Nyilasban

Előző életében a kettősség és a felelőtlenség volt rá jellemző. Gyakran váltogatta partnereit, kapcsolataiban megbízhatatlan volt. Ígéreteit nem tudta betartani, hiába próbált mindenki kedvében járni.

Ezért az egyik legnagyobb feladata a kötelesség felvállalása.

Feladata még az igazságosság megélése, megélni az isteni szeretetet, magasabb szintű tudás elsajátítása és annak elmélyítése. Érzelmi alapon kell tudni döntenie.

Felszálló holdcsomópont a Nyilasban

Előző életében a kettősség és a felelőtlenség volt rá jellemző. Gyakran váltogatta partnereit, kapcsolataiban megbízhatatlan volt. Ígéreteit nem tudta betartani, hiába próbált mindenki kedvében járni.

Ezért az egyik legnagyobb feladata a kötelesség felvállalása.

Feladata még az igazságosság megélése, megélni az isteni szeretetet, magasabb szintű tudás elsajátítása és annak elmélyítése. Érzelmi alapon kell tudni döntenie.

Felszálló holdcsomópont a Bakban

Előző életét családi biztonságban töltötte. Veszteségtől való félelmet hozott magával. Most saját erejéből kell mindent elérnie, mert előző életeiben ahhoz szokott hozzá, hogy mindig volt kire támaszkodnia (szülők). Éppen ezért, és azért is, hogy hajlamos volt menekülni a realitások elől és rózsaszín szemüvegen keresztül szemlélni a világot, a fő feladatai közé tartoznak a felnőtté válás, a kötelesség-, felelősség felvállalása, határozottság megtanulása és anyagi biztonság felépítése.

Felszálló holdcsomópont a Vízöntőben

Előző életeiben csak saját személyisége körül forgott a világ. Hatalmaskodás, sznobság volt jellemző, elvárta, hogy mások kiszolgálják, uralkodott mások felett.

Ebben az életben le kell győznie régi hatalmi törekvéseit, saját érdekeit háttérbe kell szorítania és jó (jótékony) célok érdekében kell tevékenykednie. Feladata, hogy egy közösség részévé váljon, vagy egy csoport érdekében tevékenykedjen, ahol hátrányos, vagy elesett emberek érdekeit képviselheti, védelmezheti őket.

Fellszálló holdcsomópont a Halakban

 A túlzott racionalitás nyomait hozta magával, a tények számítottak, nagyon földhöz ragadt volt (a szokások rabja, elveszett a részletekben). Ezen most változtatnia kell, fel kell adni a régi magatartásmintákat.

Meg kell tanulnia a bizalmat és az önzetlen szeretetet. Tehetsége kibontakoztatásán kell dolgoznia, és főleg az anyagiság feladása a feladata,

Ennek legjobb útja és lehetősége a spirituális-, ezoterikus szolgálat felvállalása, szellemi, vallási, látnoki, médiumi képességek fejlesztése

A tartalom felhasználása előzetes, írásos engedélyhez kötött.